Blog

Čo vyrábame?

Vytvárame drevené obaly na mieru podľa potrieb a cieľov odberateľov. Vyrábame jednorazové alebo vratné drevené obaly. Ak má odberateľ vytvorenú logistickú sieť a je možné využívať obaly opakovane, sme pripravení na mieru prispôsobiť každý (okrem špecializovaných) druh dreveného obalu na opakované použitie, čím výrazne klesnú logistické výdavky.

Dokázali sme eliminovať negatívne javy pri používaní drevených obalovs ohľadomna otázky a pripomienky skladníkov, vodičov VZV, montérov a manipulačných pracovníkov, ktorí pracujú s našimi obalmi.

Drevené obaly sú vyrobené z kvalitných a ošetrených materiálov, čím zaistia bezpečnú prepravu vašich produktov. Vyrábame ich podľa požiadavky z OSB/QSB, masívneho dreva, preglejky alebo kombináciou jednotlivých materiálov. V prípade potreby je možné prepravovaný predmet zabaliť aj do rôznych druhov baliacej fólie, pridať vysúšadlá, indikátory vlhkosti a pod., pre zaistenie ešte väčšej bezpečnosti počas prepravy.

Zobraziť viac

Certifikáty spoločnosti Strojbal

Spoločnosť Strojbal s.r.o. je certifikovaná spoločnosť, sme držiteľmi certifikácie kvality systému manažérstva podľa normy ISO 9001. Rovnako sme certifikovaný podľa certifikácie PEFC. PEFC prostredníctvom podpory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov zabezpečuje v celom dodávateľskom reťazci lesných produktov, že drevo a nedrevné produkty lesa sú produkované za dodržiavania najvyšších ekologických, sociálnych a etických štandardov. Spoločnosť Strojbal s.r.o. je vlastníkom dvoch certifikovaných sušiarní, prostredníctvom  ktorých ošetruje drevené obaly, bedne, palety podľa normy  FAO ISMP 15.

Značka Strojbal s.r.o. ® je registrovaná ochranná známka. Logo spoločnosti Strojbal s.r.o. a obchodné meno Strojbal sú od roku 2016 registrované ochranné známky, číslo registrácie 242020. Ochrannú známku Strojbal smie používať výlučne jej vlastník. Zneužite a používanie loga bez súhlasu ich vlastníka je protiprávnym konaním

Zobraziť viac
Poradenstvo

Služby

Sme pripravení poskytnúť zákazníkom kompletný servis v oblasti obalov, ale aj samostatné pridružené služby, ktoré sme vďaka nášmu technologickému a personálnemu zázemiu schopní a ochotní poskytnúť.

1. Vývoj a návrh obalov

  

Návrh vonkajšieho obalu býva jednoduchý, avšak hlavné kritéria, ktoré rozhodujú o celkovej cene obalového riešenia nespočívajú iba v tom aký obal vybrať. Dôležité je poznať spôsob akým budú obaly a tovary v nich prepravované, skladované a manipulované, ako sa budú skutočne používať, rozbaľovať, skladovať ale aj likvidovať. Až základným zhodnotením týchto zásadných faktorov je možné uvažovať o dosahovaní úspor pri preprave. Naši konštruktéri majú dostatočné skúsenosti pre návrh vhodného obalu tak, aby bola dosiahnutá dostatočná ochrana pri rozumných nákladoch na obstaranie a používanie obalov.

Zobraziť viac