Vytvárame drevené obaly na mieru podľa potrieb a cieľov odberateľov. Vyrábame jednorazové alebo vratné drevené obaly. Ak má odberateľ vytvorenú logistickú sieť a je možné využívať obaly opakovane, sme pripravení na mieru prispôsobiť každý (okrem špecializovaných) druh dreveného obalu na opakované použitie, čím výrazne klesnú logistické výdavky.

Dokázali sme eliminovať negatívne javy pri používaní drevených obalovs ohľadomna otázky a pripomienky skladníkov, vodičov VZV, montérov a manipulačných pracovníkov, ktorí pracujú s našimi obalmi.

Drevené obaly sú vyrobené z kvalitných a ošetrených materiálov, čím zaistia bezpečnú prepravu vašich produktov. Vyrábame ich podľa požiadavky z OSB/QSB, masívneho dreva, preglejky alebo kombináciou jednotlivých materiálov. V prípade potreby je možné prepravovaný predmet zabaliť aj do rôznych druhov baliacej fólie, pridať vysúšadlá, indikátory vlhkosti a pod., pre zaistenie ešte väčšej bezpečnosti počas prepravy.

Vyrábame drevené obaly na mieru podľa potrieb a cieľov odberateľov. Vyrábame jednorazové alebo vratné drevené obaly, sme pripravení na mieru prispôsobiť každý druh dreveného obalu a tým znižovať zákazníkom logistické náklady.

Dokázali sme eliminovať negatívne javy pri používaní drevených obalov s ohľadom na otázky a pripomienky skladníkov, vodičov VZV, montérov a manipulačných pracovníkov, ktorí pracujú s našimi obalmi.

Drevené obaly od spoločnosti Strojbal s.r.o. sú vyrobené z kvalitných a ošetrených materiálov, čím zaistia bezpečnú prepravu vašich produktov. Vyrábame ich podľa požiadavky z plošných materiálov, masívneho dreva alebo kombináciou jednotlivých materiálov. Rovnako poskytujeme služby realizácie zámorských balení, pri ktorých využívame nami vyrobené drevené obaly.

Drevené obaly spoločnosti Strojbal sa používajú hlavne na prepravu strojov, zariadení a ich súčastí. Ďalšie využitie je napríklad v preprave umeleckých diel či iných krehkých komponentov. Okrem prepravy nájdu využitie aj pri skladovaní a:

·Automotive priemysle (príslušenstvo motora, prevodovky, hriadele, dvere, okná, nárazníky, odliatky atď.)

·V každom segmente strojárskeho priemyslu

·Zdravotníckom priemysle

·Chemickom a potravinárskom priemysle

·Elektrotechnickom priemysle

·Energetike

·Prepravovaní a zasielateľstve

Všetky použité materiály sú tepelne ošetrené proti škodcom, čím spĺňajú požiadavky medzinárodnej prepravy podľa smernice FAO ISPM 15. Na každý drevený obal umiestňujeme manipulačné a výstražné symboly a príslušnú značku ošetrenia materiálu (HT).