Likvidácia drevených odpadov

Vážime si lesy a životné prostredie. Sme jednou z mála spoločností, ktorá je certifikovaná systémom PEFC. Drevná hmota spracovávaná v spoločnosti Strojbal pochádza z lesov, ktoré majú zavedený prísne kontrolovaný systém trvalo udržateľného hospodárstva.

Myslíme ekologicky a preto zhodnocujeme všetok drevený odpad, ktorý je možné ďalej spracovať. Odpad spracovávame jeho drvením, sušením, separovaním nevhodných prvkov a následným briketovaním a peletovaním podľa veľkosti a kvality výstupnej frakcie.

 

Máte podobný odpad? Nerobte si starosti s drevenými odpadmi, zlikvidujeme ich za Vás.

Ponúkame všetkým svojim zákazníkom, ako aj všetkým ktorí našimi zákazníkmi zatiaľ nie sú bezplatný odber starých, rozbitých, vyradených drevených obalov, paliet, bední a iných drevených materiálov.

Prečo bezplatný? Pretože z odpadového materiálu dosahujeme nízku vyťaž, obsahuje veľké množstvo nežiadúcich prvkov (spony, klince, pánty, skrutky, plasty), ktoré musíme technologický odstrániť, pričom sa technológia (drvenie) značne opotrebúva, ďalej je treba tento materiál rozdrviť na frakciu menšiu ako 4mm, vysušiť na vlhkosť max. 12%, prepraviť do technologickej linky, ktorá z tohto materiálu vyrobí peletky. Celý tento proces je finančne náročný  a z tohto dôvodu „nenakupujeme drevený odpad“ ale zbierame, čím často šetríme náklady na jeho nelogickú likvidáciu na skládkach.

Zber drevených odpadových materiálov realizujeme vždy pri dodávke nových obalov, paliet, prípadne vždy keď nás zavoláte. Pravidelných darcov dreveného odpadu odmeníme !

Ďakujeme, že spolu s nami recyklujete.