Sme pripravení poskytnúť zákazníkom kompletný servis v oblasti obalov, ale aj samostatné pridružené služby, ktoré sme vďaka nášmu technologickému a personálnemu zázemiu schopní a ochotní poskytnúť.

1. Vývoj a návrh obalov

  

Návrh vonkajšieho obalu býva jednoduchý, avšak hlavné kritéria, ktoré rozhodujú o celkovej cene obalového riešenia nespočívajú iba v tom aký obal vybrať. Dôležité je poznať spôsob akým budú obaly a tovary v nich prepravované, skladované a manipulované, ako sa budú skutočne používať, rozbaľovať, skladovať ale aj likvidovať. Až základným zhodnotením týchto zásadných faktorov je možné uvažovať o dosahovaní úspor pri preprave. Naši konštruktéri majú dostatočné skúsenosti pre návrh vhodného obalu tak, aby bola dosiahnutá dostatočná ochrana pri rozumných nákladoch na obstaranie a používanie obalov.